Ett möte med Jesus kan aldrig ställas in

”Vi ställer inte in – vi ställer om” är ett uttryck vi har fått höra många gånger de senaste månaderna på grund av den rådande pandemin.

Det har varit spännande att få se och följa hur så många olika evenemang, möten och kyrkor har anpassat sig under de senaste åtta månaderna. Men det har också fått mig att tänka på hur människors behov, ja rättighet, att få ett möte med Jesus aldrig kan ställas in. Hur behovet av att be för den värld vi lever i, för människorna omkring oss och dem som aldrig fått höra om Jesus aldrig kan ställas in. Onådda folk är inte inställda även om just vi inte kan nå dem på samma sätt som vi brukade.
På grund av nya restriktioner blev missionskonferensen Engage i år inställt, vilket var otroligt tråkigt – men vi ser med ännu större längtan fram emot nästa höst när vi får samlas för ett nytt Engage tillsammans igen. Behovet av att återigen få lyfta de onådda och bibellösa folken låg dock fortfarande tungt kvar över oss så i år samlades vi istället till bönemöte online. Men inte bara vi, över hundra människor och 14 olika organisationer över hela landet samlades digitalt för en timmes fokuserad och konkret bön tillsammans där vi lyfte de folk som fortfarande väntar på evangelium. Under kväll-
en leddes ett flertal olika bönepass med konkreta böneämnen för situationer där vi ser att folk behöver få en bibel på sitt språk eller där namnet Jesus inte är känt. För alla de som översätter biblar runtom i världen, för folkgrupper som Fulani, Susu och Maninka i Västafrika och för de platser där det kan tyckas ses omöjligt att hitta en väg in för evangelium. Tillsammans fick vi också ropa ut i gemensam, härlig, kaosartad bön till Gud över pixliga kameror och brusiga datormikrofoner.
Något som slog mig gång på gång under kvällen var hur vackert det är att se hur Jesu hjärta för de onådda får slå i våra hjärtan. Att se så många olika ledare som hade chansen att prata om sitt arbete, sin vision eller sin organisation, istället tog tio minuter till att prata om och be för det Jesus pratade om i Matteusevangeliet 28:19, de onådda folken.

Hanna Lundgren, Kommunikation/Media

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission