Det är dags att låta kärleken bli kreativ

Paulus skriver på flera ställen i sina brev om hur Gud öppnar och stänger dörrar. När han satt fängslad skrev han till kolosserna och uppmanade dem till bön för att Gud skulle öppna en dörr för ordet så att det skulle bli predikat (Kol 4:3). I Troas hade han en öppen dörr att predika men kände sig istället ledd att resa till Makedonien (2 Kor 2:12-13). I sluthälsningen i 1 Kor 16:9 skriver han: En dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och motståndarna är många. (SFB15)

Covid-19 har stängt dörrar. Vi kan inte resa, träffas och samla de skaror vi är vana vid men ett är sant: En dörr står öppen och där finns ett omfattande arbete! Missionsuppdraget är ännu inte uppfyllt och många människor väntar fortfarande på att för första gången få höra talas om sin frälsare Jesus Kristus. Vi lever i en tid där många av de verktyg vi är vana vid att använda helt plötligt blivit mer eller mindre obrukbara. Men inte kan vi bli missmodiga av det? Löftena står fast och bibelns löften och sanningar är lika aktuella nu som innan pandemin. I den här artikeln ska jag berätta för dig hur den kärlek som kommer från Gud har blivit kreativ och lett vårt team i Assam, Indien till nya arbetssätt och där frukten blivit att människor kommer till tro och nya församlingar planteras. Varje vecka, och under vissa perioder varje dag, får vi rapporter ifrån vårt team om saker som händer när de delar evangeliet och ber för sjuka.

Situationen i Indien

Den 24:e mars införde man nedstängningar över hela Indien som i praktiken innebar utegångsförbud för alla invånare. Ingen gick till jobbet och inga butiker var öppna. Från början skulle detta vara i 21 dagar men det dröjde ända fram till juni innan myndigheterna började öppna upp samhället sakta, steg för steg. Då införde man lokala restriktioner på delstat- och regionnivå och vissa delstater fortsatte med att ha samhället helt nedstängt ända fram till augusti, alltså i totalt 5 månader.

Detta var en mycket tuff tid, framför allt för den fattigaste delen av befolkningen som ofta är dagavlönade och lever varje dag på det de tjänat in, med mycket litet sparat kapital. Myndigheter delade då ut ransoneringskort till de fattiga som gjorde att de kunde hämta mat på utlämningsställen. Dock finns det många människor, framför allt i Assam, som är papperslösa och som inte har rätt till ett ransoneringskort och kunde därmed varken köpa eller få mat. Inte nog med detta så har det under nedstängningen varit regnperiod, vilket vanligtvis innebär att vattenmassorna förstör både hus och tillgångar för dem som bor i de enklaste av hyddor, så även i år. Salnang som är ledare för vårt team i Assam kommenterade situationen: Människor kan sitta hemma och gömma sig för Covid, men de kan inte gömma sig för hungern. Utan inkomst var det under denna period mycket svårt att hitta mat att äta.

Trots att det var förbjudet att gå ut så gjorde vårt team under denna period matpaket som de i hemlighet åkte runt och delade ut till familjer som behövde, så att de åtminstone kunde överleva. Samtidigt fick de möjlighet att dela evangeliet och be för sjuka. Under denna period fick de se Gud göra fantastiska saker i människors liv. Flera demonbesatta blev befriade och sjuka blev friska. Men framför allt fick människor som aldrig tidigare hört talas om Jesus ett besök ifrån en kärleksfull medmänniska som inte bara kom med mat utan med goda nyheter som syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Vårt team vittnar om flera familjer som kommit till tro genom dessa matutdelningar.

Ifrån död till liv

Ett annat verktyg som vårt team har använt sig mycket av under nedstängningar är deras mobiltelefoner. Bibeln säger åt oss att vi ska lägga händerna på de sjuka men tänk att vi idag också kan be för människor långt bort genom att ringa ett telefonsamtal. Bland andra ringde en kvinna med mycket svåra hudproblem och efter förbön blev hon omedelbart helad. Som vi skrivit om tidigare var en kvinna död men väcktes till liv efter förbön via telefon varpå hon berättar ett enastående vittnesbörd om vad hon upplevt på andra sidan. Så många sjuka har blivit friska i Assam den senaste tiden genom bön via telefon!

Nya församlingar planteras

Även om situationen kring covid-19 fortfarande mycket påtaglig så har restriktionerna varit mildare under hösten även i Assam. Församlingarna har kunnat samlas i mindre grupperingar och våra medarbetare har varit mer fria att resa och predika. Lut, som är en av våra medarbetare, besökte härom veckan en helt ny by, där bor ungefär 2000 personer och där finns ingen församling och tidigare inte en enda kristen. En familj där valde att ta emot Jesus som sin Herre och de är de första i sin by att göra det. Det finns också flera ytterligare familjer som aldrig tidigare hört talas om Jesus som har kommit till tro under dessa månader av pandemi. Några har låtit döpa sig och många går i dopskola och ska döpas inom kort.
Kanske kan detta vara en inspirationskälla för vårt land där du och jag i vår vardag kan låta den kärlek vi fått av Gud bli kreativ till att förmedla evangeliet i en tid som denna. Vem kan du ringa? Vem kan du be för? Vad kan du skriva på sociala medier? Vem kan du ta en promenad tillsammans med? Var sak har sin tid och jag tror att det nu är dags att låta kärleken bli kreativ.

Uppmaning till bön

Delstaten Assam ligger mig personligen mycket varmt om hjärtat. Delstaten och människorna som bor där har legat på mitt hjärta nu i 4 års tid. Jag och min fru spenderade vår bröllopsresa bland stamfolken i denna delen av Indien och sedan dess har jag fortatt att resa dit och kommer att fortsätta resa dit så snart det är möjligt. Teamet vi har är drivna av kärlek och låter sig inte stoppas av varken förföljelse eller pandemi utan hittar kreativa sätt att nå ut till människor. Själv ber jag för Assam varje dag och jag vill bjuda in dig att göra detsamma. Låt oss be utifrån bibelordet som fick inleda denna artikel: Kolossebrevet 4:3. Be att Gud öppnar dörrar för ordet så att vårt team i Assam kan predika Kristi hemlighet.

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission