Vill du vara med och hälla olja på elden?

Vi har under flera år sett vad som närmast kan beskrivas som en tilltagande besökelsetid bland Fulanifolket i Guinea. Nyckelpersoner och religiösa ledare från denna tidigare stängda och strängt muslimska grupp kommer till tro både genom våra kampanjer, bybesök med bibelutdelningar och i det sista genom radioprogram speciellt för dem. Som du kunnat läsa om både i det här brevet och i maj är just våra radiosändningar ett fantastiskt redskap när världsläget omöjliggör större samlingar just nu. Här ser vi enorm utvecklingspotential. I dagsläget sänder vi på en radiokanal men har inlett förhandlingar om sändningstid på ytterligare tre kanaler för att nå ännu fler människor. Vi ser också behov av att investera i inspelningsteknik för att inte vara låsta till en radiokanals inspelningsstudio, inte minst nu när plötsliga restriktioner gör det svårt för våra medarbetare att resa och röra sig ute.


Radion har varit ett bra redskap i kombination med våra kampanjer under flera år. Även om vi skalar upp den här delen av vår verksamhet just nu så upplever vi samtidigt starkt att vi ska använda tiden för att förbereda för nästa kampanjsäsong. Ljudanläggningen som vi arbetat med sedan 2010 är nu ordentligt utsliten och endast en av våra tre elgeneratorer är i funktionellt skick. Nu vill vi börja investera i uppbyggandet av en ny kampanjutrustning. I ett första läge behöver vi få in ca 120 000 kronor för att påbörja en omställning och uppdatera allt som är trasigt eller saknas. Vi söker i tillägg ekonomiskt stöd för att kunna frigöra fler medarbetare som kan ägna sig åt uppföljning och församlingsplantering på heltid.

Vill du vara med konkret och hälla olja på den eld vi så tydligt ser brinna i Guinea? Be med oss för dessa tre satsningar; mer radiosändningar, en ny kampanjrigg och fler planterare. Du som vill ge av vad Herren välsignat dig med ekonomiskt kan märka din gåva med ”Guinea radio”, ”Guinea kampanj” eller ”Guinea plantering”. Gud välsigne dig rikligen i din missionsgärning!

Jonas Andersson
Missionsdirektor

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission