Pionjärt på Hulta/Borås

I Borås finns en hel del församlingar, men i de sydöstra stadsdelarna, där det bor omkring 20 000 människor, lyckades vi inte hitta en enda frikyrka. Så har det varit fram till nu. På Hulta, som är en av dessa stadsdelar, finns nästan 4500 invånare.

Stadsdelen har varit stämplad som en plats av kriminalitet, droghandel och otrygghet. Men här finns nu Ekarängskyrkan sedan augusti 2018. Jag arbetar som pionjärpastor utsänd av Equmeniakyrkan i Storsjöstrand, för att plantera detta nya rotfäste för Guds rike. Med mig har jag en ledningsgrupp och ett team som går utbildningen Team Pionjär.

Varje söndag firar vi gudstjänst i fritidsgårdens lokaler. Vi är förundrade över vad Gud gör. Det är som att en snöboll börjat rulla och nu är vi inne i ett skeende där fler och fler människor kommer till våra gudstjänster. Många bjuder också med sig vänner och släktingar. De senaste månaderna har vi samlat 15–25 personer varje vecka, men på vår senaste gudstjänst var det 35 personer på plats! Barn, vuxna, svenskar, nysvenskar, kristna, ateister och muslimer, alla dessa kategorier fanns representerade.

Människor ställer djupa frågor om Jesus, barnen stormtrivs och gemenskapen stärks varje vecka. Vi får höra vittnesbörd om hur Hulta blivit en mycket tryggare plats sen Ekarängskyrkan startade. Vi erbjuder många olika aktiviteter. T.ex. startade vi förra veckan en ny bibelstudiegrupp och en lördagskväll i månaden bjuder vi på pannkakor ute på området.

Några fredagskvällar under terminen bjuder vi också in till vårt café Gröna Ängar. Vi understödjer en OM-missionär i Asien och är även stödförsamling till Gå Ut Mission. Vi vill redan från början betona vikten av att de onådda folken ska få höra om Jesus. Vi har fått be till frälsning med några personer och vi tror att det här bara är början!

OM PIONJÄRARBETET

Redan innan Gå Ut Mission blev en registrerad organisation bar vi tankar och idéer om församlingsplantering i Sverige genom pionjära satsningar. Alltsedan starten är det något vi därför arbetat med och nya församlingar har startas i områden där Guds rike har fått bryta fram för första gången. Detta har kunnat ske genom villiga hjärtan i olika åldrar, samarbeten med olika samfund, dessutom genom vår träningsskola ”Team-Pionjär”. Vi har sett många förvandlade liv och flera fungerande församlingar etableras, men ännu finns mycket att göra. Sverige behöver fler församlingar som kan nå ut till en växande befolkning med det goda nyheterna. Vi behöver fler pionjära satsningar för att se ett förvandlat land!

ANSÖK IDAG!

Då är det dags för dig att söka till TEAM Pionjär! På träningsskolan Pionjär får du praktisk undervisning och lär dig upptäcka och växa i dina gåvor. Ultbildningen är en folkhögskolekurs på 10 månader, CSN-berättigad och drivs i samarbete mellan Gå Ut Mission och Team med uppdrag. Mer info och ansökan hittar du på:

gautmission.org/pionjar

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission