Jag är frisk!

Teamet som i januari reste till Indiens nordöstra stat Assam bestod, förutom oss två, ytterligare av tolv personer från Östadkullebygdens frikyrkoförsamling och Donsö missionskyrka. Det fanns flera syften med vår resa. Vi förmedlade slutsumman för inköpet av en tomt, eller närmare bestämt en kulle, där vi nu ska bygga ett missionscenter.

Där kommer en ledar- och bibelskola drivas men också ett retreatcenter för själavård till nyomvända familjer som drabbats av svår förföljelse. Det kommer också att erbjudas utbildning i enkelt jordbruk, så att kristna ledare kan bli mer självförsörjande.

Det var ett andäktigt och tacksamt led av både svenskar och indiska pastorer som gick stigen upp till kullens topp för att under bön inviga projektet. Pastor Per Marklund från Donsö Missionskyrka, som också är Gå ut missions ordförande sedan 18 år, läste från Nehemjas nionde kapitel om hur Herren varit trofast mot förbundet med Abraham och gett trons folk de många folkslagens land och lät sitt löfte gå i uppfyllelse. Medan vi bad lade var och en i vårt team ner en murslev med betong i ett hål i marken. En symbolisk handling för att välsigna grunden. Det var gripande att se hur äldre indiska pastorer tillsammans med relativt nyfrälsta evangelister bad till Gud om Hans kraft och närvaro över detta viktiga arbete, här finns flest onådda människor i hela världen.

Vår vision att uppföra missionscentrat, som går under arbetsnamnet ”Calvary Hill”, medför ett behov av yttligare ca 500 000 kr. Vi vet inte idag varifrån denna stora summa ska komma, för vi kan inte göra en paus i vårt ”vanliga” missionsarbete. Det vore inte rätt. Drivna av kärlek till de onådda folken och även kärlek till våra kämpande och ibland lidande syskon, behöver dessa pengar komma in som extra gåvor utöver vår ordinarie budget. Som så många gånger förut vädjar vi därför till er, våra kära medarbetare som får det här nyhetsbrevet, om förböner och att lyssna in Herrens tilltal om att kunna möjliggöra missionscentret Calvary Hill i Assam med en extra gåva.

per gjuter grunden calvary hill
Här kommer träningscentrat Calvary Hill att byggas.

Den andra delen av vårt missionsteams uppdrag var att genomföra en stor kampanj längst bort i östra Assam. Vårt team hade under hösten varit där fyra gånger för att förbereda kampanjen, men bara en vecka innan avresa uppstod politiskt motstånd som hotade kampanjen med sådan kraft att vårt team i Assam var tvungna att snabbt ändra planerna. Istället drog vi vidare till de västra delarna på gränsen till staten Meghalaya. Vår besvikelse över detta vändes fort till tacksamhet, då fem brandbomber utlöstes i det första området av en terrorgrupp bara dagar innan vår ankomst, vilket troligtvis hade fått polisen att av säkerhetsmässiga skäl dra in tillståndet för kampanjen. Orten där kampanjen hölls heter Pedaldoba och ligger så långt ut i skogen att den smala sandvägen slutade på fältet där vi höll kampanjen. Bodde det ens några människor här? Vi såg knappt till några hyddor. Men här finns tio olika folkgrupper. Just Rabhafolket har varit svårare att nå och trots många år med några församlingar från de andra folkslagen, så har de med kraft avvisat den kristna tron.

Första kvällen dök det ändå till vår glädje upp 600 personer och Rickard predikade om Jesus som världens ljus. 20 personer sökte frälsning och några kunde vittna uppe på scenen om helanden. Det fantastiska var att det var några från Rabhafolket som berättade om sina helande! En polis hade krockat med sin motorcykel och sedan dess haft värk i höften och svårt att röra sig. Först gick han fram för att ta emot Jesus och sedan fick han förbön för sin höft. Det blev bättre första kvällen och den andra kvällen blev han helt frisk!

Andra kvällen kom det 900 personer och en atmosfär av glädje och förväntan började genomsyra kampanjen. Simons predikan om hur Jesus kallade ut Lazarus ur graven fullkomligen dundrade ut i Pedaldobas djungel! Ett 60-tal sökte sig fram för frälsning och överlät sig under tårar till Jesus. Det svenska teamet gick runt och bad för säkert hundra personer och efteråt fick vi veta att blinda ögon och döva öron hade Jesus helat! En kvinna klev upp på scenen strålande av glädje. När Simon gav henne micken med frågan om vad hon hette så ropade hon som svar med full hals: ”Namm Joo!” När Simon frågade var hon kom ifrån skrek hon ännu högre: ”Namm Joo!” Som sista fråga undrade han vad hon hade haft för problem och svaret blev återigen: ”Namm Joo!” Då fick vi veta att det betyder: ”Jag är frisk”. Det kändes som rena rama Nya Testamentet! Vi gladde oss med henne och fick sedan veta både hennes namn och att hon hade haft en så stor svulst eller tumör i magen som hela tiden orsakade värk. Men nu kunde hon inte längre känna av den. Då blev det inte så viktigt med namn och adress.

På dagarna höll teamet seminarier och undervisade till inspiration för de lokala församlings-medlemmarna samt ett 50-tal ungdomar från kringliggande kyrkor. En av dagarna föll verkligen Guds Ande över oss alla på seminariet. En ljuvlig atmosfär av kärlek och frid rådde över platsen där den ene efter den andre föll ner på knä i tillbedjan av Kung Jesus. Vi tillbringade en lång stund med att bara prisa Gud i nya tungor.

Under kampanjens fyra sista kvällar steg antalet i folkskaran till nästan 1400 och sammanlagt registrerades 347 frälsningssökande och 50 personer vittnade från scenen om fantastiska helanden. Människor blev befriade från demoner och tumörer. Döva öron och blinda ögon öppnades. Halvsidesförlamningar efter hjärnblödningar släppte. Rabhafolket förundrades över kraften i Jesu namn. På söndagens förmiddagsgudstjänst i den lilla lokala församlingen dök ytterligare ca 500 personer från området upp för att delta i gudstjänsten.

En av dem var Sabitha och hennes mamma. Sabitha var född döv och därmed stum. Men när Per Marklund bad för henne började ena örat fungera lite grann. Efter en stund gick Per tillbaka och bad en gång till, då började bägge öronen fungera och hon kunde börja formulera ordliknande ljud. Senare ropade hon inför hela Pedaldoba från scenen både ”Jesus” och ”Halleluja”!

Gå Ut Missions team i Assam har redan nu satt igång samarbetet med en pastor från Rabhafolket som ska plantera en ny församling för alla de nyfrälsta i Pedaldoba. Ledaren för missionsarbetet i Assam var lycklig och tacksam till Herren vid vår avresa när han sa: ”Tack för att ni gör allt det här möjligt hos oss, utan er hade det varit så mycket svårare!” Teamet som reste med oss sammanfattade sin upplevelse med att de under en fantastisk vecka fått uppleva den Helige Andes vind som får alla bitar att falla på plats och att det inte kommer an på någon människas förmåga eller styrka utan på Herren!

Till slut vill vi verkligen få uttrycka vårt tack till alla er understödjare och förebedjare för att ni finns och månad efter månad gör alla dessa fantastiska saker möjliga!

Era missionärer,
Simon och Rickard Lundgren

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission