Engage Mission 2019

engage2

Den 12 oktober 2019 gick konferensen Engage Mission för tredje gången av stapeln. Också denna gång var vi i Pingstkyrkan i Nässjö tillsammans med över 200 ungdomar som var nyfikna på mission. Konferensen startade med tanken att tända unga människors längtan efter vår tids onådda folkgrupper. Innehållet i konferensen bestod av undervisning, lovsång, workshops samt bön för vår värld.

Dagen i Nässjö inleddes med en missionsshow där bland annat missionärer intervjuades och tre missionsresor lotta-des ut bland deltagarna på konferensen, en tjej som vann en resa åkte några veckor senare ut med Ung Missionär till Nord-Makedonien. Mission in action!

Låt oss höra berättelser från två av våra deltagare Hannes och Nina som var på konferensen.
Hannes var på Engage Mission för första gången och han hjälpte till i bönerummet som fanns på plats i samarbete med Team med Uppdrags bibelskola. Hannes berättar att han aldrig tidigare tänkt på mission i världen som någonting för honom, men under konferensen kände han att hans hjärta sakta men säkert började bulta för just onådda folkgrupper. Hannes betonade att när talaren berättade att enbart en liten andel av Sveriges församlingars medel går till onådda folkgrupper kändes det skrämmande. Hannes säger också att han tror att likt honom kan också din syn på mission ändras. Detta eftersom mission ligger på Guds hjärta, det är Guds längtan att vi ska gå ut och då kan denna längtan också läggas på ditt hjärta!

Nina berättar också att hon var på Engage Mission för första gången och berättar att hennes upplevelse av konferensen har varit fantastisk. Hon upplevde en stark Gudsnärvaro och att det var en stark profetisk ande över konferensen. Under konferensen fick Nina uppleva att Gud uppenbarade saker för henne, hon lärde sig att mission är på riktigt, att det är viktigt och att det också gäller henne. Hon berättar att några veckor innan konferensen hade hon haft många tankar på Japan, och inför konferensen hade hon ärligt sagt att hon la dessa tankar i Guds händer, hon ville låta Guds vilja över hennes liv ske. Cirka 15 minuter efter att hon hade bett denna bön fick hon bekräftat av en pastor att hon skulle fortsätta sträva efter Japan. På Engage konferensen blev hon bland annat introducerad till en familj som hade bott och missionerat i Japan i ca 20 år. Samma kväll som Nina träffade familjen som bott i Japan fikade hon med sina vänner, under fikat var det en person som gick runt och delade ut små flaggor ur en glasburk, när Nina drog upp en flagga fick hon Japans flagga. Nina fortsätter och betonar att för henne har Japan blivit bekräftat om och om igen genom hela konferensen. Hon betonar och säger att det är så lätt att känna att mission innebär att man måste åka långt eller bosätta sig i ett land långt hemifrån, men mission kan också vara här, på hemmaplan. Hon säger att Engage Mission är något som har betytt väldigt mycket för henne och hon vill att fler ska få chansen att upptäcka konferensen. Hon avslutar med att säga att hon redan rekommenderat konferensen till flera av sina vänner och hon är väldigt taggad inför nästa års konferens!

Engage Mission är menad för alla, du behöver inte brinna för mission men du kan komma dit och bli inspirerad dels av talarna men också av alla andra deltagare som också är nyfikna på mission. Nästa år är Engage Mission i Jönköping och vi har en stor tro för att den här konferensen kommer att få människors hjärtan att börja bulta för mission bland vår tids onådda folkgrupper. Nästa års konferens är den sjunde november.

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission