”Det är fara värt…”

att den stora gudinnan Artemis förlorar sitt anseende och att den gudinna som hela Asien, ja, hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet.” Apg. 19:27 

Motståndarna var helt bestörta över den kraftfulla framryckning som de första kristna hade för snart två tusen år sedan i det dåvarande mindre Asien, nuvarande Turkiet. Man konstaterade utifrån förvandlade liv överallt att den gudinna man tillbad var livlös och inte handlingskraftig, i jämförelse med den levande Jesus Kristus. Den Helige Andes utgjutande höll på att förvandla folkslagen på en hel kontinent! Som en sista desperat attack lyckades motståndarna med att vigla upp några tusen besökare på teatern i Efesus mot två män, Gajus och Aristarkus som kommit till tro genom Paulus tjänst i staden. När man släpade in dem i den stora amfiteatern, två mot flera tusen, skanderade folkhopen på stenläktarna fåfängt i flera timmar: Stor är efesernas Artemis!   20190920 082528946 ios

Men Jesus vann. Gajus och Aristarkus promenerade ut och fortsatte predika vidare i staden. Ingen tillber längre Artemis i Efesus tempel. Nu i september var istället 40 evangelister från Europa, Asien, Syd och Nordamerika på exakt samma stenläktare i samma amfiteater. Triumfatoriskt proklamerade vi genom vår blotta närvaro att någon Artemis aldrig funnits, men Jesu Kristi frälsning har nått ut från denna teater till alla världens kontinenter. Nu var vi tillbaka som Guds barn och med lyfta händer tillbad vi den ende sanne Gud. Inne i teatern ljöd istället lovsången: -Vi upphöjer dig, du vår Gud!

20190920 082553702 ios

Dessa evangelister från 10 nationer utgör nätverket för kampanjmission som heter ACE. Nu hade vi vår årliga och 18:e konferens, i år förlagd till Turkiet. Under 3 dar var vi samlade för att inspirera, stödja och hjälpa varandra. Tillsammans sökte vi Herrens ledning vidare i arbetet och skapade nya samarbeten. Genom att samtala och informera varandra om det arbete man står i så blir de samlade resurserna tillgängliga och kan fördelas och sättas in strategiskt, just där kyrkohistoriska öppningar nu sker. Nätverket ger också fina möjligheter för yngre evangelister att få lära av äldre och mer erfarna. En otrolig massa energi, inspiration, kreativitet och rå eldkraft andligt sett är samlad vid dessa konferenser. Det handlar om hängivna och överlåtna människor som frimodigt delar vittnesbördet om vad Jesus har frälst dem ifrån, och vad Han har frälst dem till, oavsett vilka påföljder som kan uppstå. Tillsammans ber nätverkets deltagare, årligen till frälsning med över hundratusen människor på vår jord! Sammanförda i det här nätverket är missionärer som mer än något annat älskar Jesus, förkunnelsen om Honom, att få bota och befria människor. Mest av allt att få be till frälsning med förlorade själar.

20190920 062959785 ios

Detta år var vi samlade i Efesus för att dels manifestera att evangeliet har gått ut från denna stad till alla jordens kontinenter. Genom historien visar ruinerna i Efesus att det verkligen var ”fara värt att hela världen kommer glömma Artemis”. Den andra orsaken att konferensen hölls i Turkiet är den potentiella utmaning som arabvärlden faktisk fortfarande är för Guds församling. Med sina 0,1% kristna i Turkiet så fick vår missionskonferens en tung profetisk profil. Den helige Ande berörde oss alla djupt över nöden och behoven i arabvärlden. Löften till Herren förnyades. Predikanter överlät sig på nytt till att villigt tjäna Jesus, oavsett kostnaderna. Personligen hade jag även det stors privilegiet att få besöka en turkisk församling, få ta del i gudstjänsten och lovsjunga med dem. Efteråt vid kyrkkaffet hade jag glädjen att efter många år sedan sist få sitta i samtal med nyfrälsta turkar som älskar Jesus!

20190921 082111974 ios

ace 1

Mitt i detta nätverk står Gå ut mission centralt som motor och drivkraft då nätverkets ledningsgrupp för 4 år sedan valde Gå ut missions ledare, Jonas Andersson som ordförande och konferensvärd. Jonas lägger även tid och kraft mellan konferenserna på att hantera nätverkets frågor tillsammans med ledningsgruppen för ACE. Genom ditt stöd till Gå ut mission är du med och har del i detta viktiga nätverks utveckling. Enhet är alltid bra och ett verk av den Helige Ande. Oberoende och enskilda missionsorganisationer står genom ACE enade med varandra i bön, i tjänst och med en transparens och genuin ödmjukhet. ”Det är fara värt” att denna världens furste, söndraren och splittraren, måste fly ännu en gång för Jesus Kristus, världens ljus!

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission