”Ja, resan har stärkt min tro mycket!”

Under flera somrar har Gå ut mission skickat ut team med ungdomar till framförallt Bulgarien. I år åkte tre team ut till tre olika städer i Bulgarien och fick vara med om fantastiska saker tillsammans med Jesus! Vilken sommar jag har haft! Sommarhettan har det varit sisådär med. Men 3 Ung Missionärs-team har i sommar […]

Unga Missionärer berättar- Intervju med Emilia Lindh

  Intevju med Emilia Lindh (Bottnaryd) Hur var det att åka med på resan till Plovdiv i somras? Var det något speciellt som berörde dig? Det var en jättehäftig upplevelse.  Något man kommer minnas resten av livet. Det var mycket som berörde mig men en speciell sak var ett helande vi fick se. En tjej hade […]

Gå ut missions tröskel

Under 17 år har vi målmedvetet arbetat för att nå de onådda med evangelium om Jesus Kristus, världens frälsare. Ropet från de onådda hörs högre än någonsin. Men nu står vi inför ett val: att utöka arbetsstaben eller säga nej till ropen från de onådda. I det valet väljer vi att gå i tro! I […]